1 юни 2016

Стефан Баджов биография на декоратор

Изданието се реализира в рамките на проекта на Института за изследване на изкуствата "Български художници за децата", който през тази година е посветен на художника декоратор Стефан Баджов.
Настоящата книга се опитва да отговори на определени потребности, като включва материал от предходни дългогодишни изследвания. Съдържа обширен предговор, в който се поставят някои въпроси за понятието декоративно изкуство и професионалната специализация декоратор. Основната част запознава с биографията на проф. Стефан Баджов и изявите му като художник декоратор и общественик.

Заглавие: Стефан Баджов биография на декоратор
Автор: Мария Митева
ISBN: 978-954-8594-49-3
Година: 2014
Категория: монография