2 юни 2016

Проблеми на изкуството 3/2015

Редакционна колегия:
проф. д.изк. Александър Янакиев, доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Ромео Попилиев, проф. Владимир Петрухин (Русия), акад. Гойко Суботич (Сърбия), доц. д-р Диана Гергова, чл. кор. Елка Бакалова, проф. д.изк. Иванка Гергова, доц. д-р Ингеборг Братоева, проф. д.изк. Камелия Николова (зам. гл. редактор), доц. д-р Виолета Василчина, проф. д.изк. Чавдар Попов
Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: 02 944 24 14
факс: 02 943 30 92
probleminaizkustvoto@gmail.com
свали

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032 - 9371
Брой: 3
Година: 2015
Категория: Проблеми на изкуството