23 дек 2016

Скулптурна декорация на дома в Долна Мизия и Тракия през римската епоха

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

В новия индивидуален проект смятам да продължа с изследването на провинциалното римско изкуство и по-специално на римската скулптура. Темата за скулптурната декорация на дома, така формулирана и посветена на паметниците от нашите земи, не е била поставяна и разглеждана в българската научна литература. В това изследване ще бъдат обсъдени различни скулптурни паметници като херми, фонтанни фигури, луксозни мебели с релефна декорация, които са се помещавали в градските къщи или вилните комплекси. Голяма част от паметниците са вече публикувани, но не са разглеждани заедно, не са търсени тенденциите и модата при употребата им в частния контекст на дома. При някои от тях не е обърнато внимание на иконографските и стиловите им особености, на художествените центрове, които са ги създали и на художествените влияния, които илюстрират. Натрупаното количество материал налага както включването и интерпретирането на нови находки, така и критичния анализ на известните и публикувани отдавна паметници.
Като цяло проучването на скулптурната декорация на римския провинциален дом в Долна Мизия и Тракия е несистемно и недостатъчно. Предложеното изследване  ще направи опит да попълни донякъде тези празнини.
Темата позволява сътрудничество с университети, други институти на БАН, като НАИМ и също така с исторически и археологически музеи в страната. Там се и основите приложения на труда.
Предвиждан обем 80-100  страници.