9 фев 2017

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2016

KORICA-br3-2016Редакционна колегия:
проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Владимир Петрухин (Русия), доц. д-р Виолета Василчина, акад. Гойко Суботич (Сърбия), проф. д-р Диана Гергова, чл. кор. проф. д.изк. Елка Бакалова, чл. кор. проф. д.изк. Иванка Гергова, проф. д-р Ингеборг Братоева, проф. д.изк. Камелия Николова (зам. главен редактор), проф. д-р Надежда Маринчевска, проф. д.изк. Ромео Попилиев, проф. д.изк. Чавдар Попов 
Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: 02 944 24 14
факс: 02 943 30 92
probleminaizkustvoto@gmail.com

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2016
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: съдържание и резюмета 3 2016