27 фев 2017

Напусна ни проф. д. изк. ДИМИТЪР ХРИСТОВ (1933 – 2017),

една от най-ярките, влиятелни и активни фигури в музикалния ни живот, член и генерален секретар на Международния съвет за музика при ЮНЕСКО (1973 – 1979), дългогодишен член на Института за музика (сектор „Музика“ в ИИИзк, 1969 – 2005), главен редактор на списание „Българско музикознание“ от 1989 до 2006. Композитор с внушително творчество, ерудиран учен и педагог със силно въздействие върху своите ученици и последователи.

Научната работа на проф. Димитър Христов е в голяма степен авторефлексия на творческите му търсения и той е единственият български композитор, обосновал теоретично собствения си композиционен  метод. Мащабните му трудове (сред които тритомният „Към теоретичните основи на мелодиката“, „Хипотеза за полифоничния строеж“, „Фундаментални предпоставки на композиторското въображение“ и др.) оказват значимо влияние върху музикалнотеоретичното мислене в България и днес.

Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се състои на 1 март от 14.00 в църквата „Свети Седмочисленици“.

от сектор „Музика“