28 мар 2017

Лекция на чл-кор. Светлана Куюмджиева

На 31 март (петък)  2017 г., от 18 часа, в зала № 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” чл.-кор. Светлана Куюмджиева ще изнесе публична лекция на тема: „Българските песнопения в музикалните ръкописи (XIV-XVIII в.)“. Лекцията се организира от Асоциацията на византинистите и медиевистите в България (АВМБ).