7 апр 2017

Напусна ни проф. д. изк. Агапия Димитрова Баларева (28.03.1929 – 06.04. 2017)

Проф. д. изк. Агапия Баларева е изтъкнат музиколог с фундаментален принос  в историческите изследвания на българската музикална култура и на хоровото движение в България. Автор на книгите: „Емануил Манолов“, „Димитър Хаджигеоргиев“, „Българското хорово акапелно творчество“, „Композиторът Георги Димитров“, „Кантатно-ораторният жанр в българската музика“, „Хоровото дело в България (от средата на ХІХ век до 1944)“ и на множество студии и статии, посветени на хоровото творчество и изпълнителство и на актуални проблеми на българската музика. Съставител е на забележителния сборник „Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил“.
Проф. д. изк. Агапия Баларева работи в Института за музика – БАН от 1954 г. През 1962 г. специализира в Хумболтовия университет в Берлин.
Научен секретар (1989 – 1992) и заместник директор на Института за изкуствознание (1993 – 1996); заместник главен редактор на списание „Българско музикознание“.
Поклон пред светлата ѝ памет!

Опелото ще се отслужи на 10.04.2017 г., понеделник, от 12 ч. в ц. "Света София".