19 апр 2017

Българско музикознание 2-3/2016

BGM-2016-2-3Редакционна колегия:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк.
Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк.
Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавал-
джиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк. Розмари Стателова, доц. д-р Румяна Каракостова (замeст-
ник-главен редактор), проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф.
д-р Тимоти Райс (САЩ)

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823x
Брой: 2-3
Година: 2016
Категория: Българско музикознание
Свали: BGM-2016-2-3-pdf