29 май 2017

Институтът за изследване на изкуствата сключи договор за сътрудничество с ОКИ „Музеен център“ – Созопол

СозопоИнститутът за изследване на изкуствата сключи договор за сътрудничество с Общински културен институт „Музеен център“ – Созопол. Договорът предвижда съвместна реализация на културни, научни и образователни инициативи, концерти, дискусионни форуми, конференции, публични лекции; осъществяване на приложни, научноизследователски и други проекти, семинари, работни срещи, анализи и проучвания; представяне на спектакли и организиране на форуми, изложби и други мероприятия, даващи възможност за изява на докторанти и хабилитирани специалисти в областта на изкуствознанието, фолклора, театралното, музикалното, кино- и художественото творчество, археологическите и исторически изследвания; осъществяване на съвместни публикации и обмен на издания.