1 юни 2017

Излезе от печат сборникът „Изкуствоведски четения 2016“, модул Ново изкуство

ИзЧетения ново 2016лезе от печат сборникът „Изкуствоведски четения 2016“, модул Ново изкуство: „Автори. Течения. Взаимодействия“. В изданието се публикуват докладите от едноименната научна конференция, проведена през 2016 г. Изследванията на учените са от областта на съвременните изкуства: изобразително изкуство, музика, кино, театър и архитектура.