15 авг 2017

Институтът за изследване на изкуствата сключи договори за сътрудничество с български културни институции

На 26.06. и 08.08.2017 г. Институтът за изследване на изкуствата сключи договори за сътрудничество с Националната галерия в София и с Общинския културен институт в гр. Бяла, Варненска област. В рамките на тези договори институциите ще си сътрудничат в подготовката и реализацията на културни, научни и образователни инициативи, включително подготовка на съвместни проекти пред национални и европейски донорски програми. Особен интерес за колегите от Института представляват съвместните издания и изложби, които предстои да се договорят с Националната галерия в София, връчването на награди за изявени творци, както например масираните инициативи за популяризирането на късноантичната крепост на нос св. Атанас, участие с експертен потенциал в „Седмицата на морето“ в Бяла.