23 окт 2017

Излезе от печат том първи на „Дебърски майстори във Видинска епархия“

DEBAR-coverИзлезе от печат том първи на книгата „Дебърски майстори във Видинска епархия".
Изданието е резултат от работата на българския екип от междуакадемичния проект „Изкуството на XVIII
и XIX в. Дебърска и Самоковска художествени школи“, който се осъществи в рамките на сътрудничество
между академиите на науките на България и Македония.
Издирени са, документирани и изследвани произведения на дебърски майстори строители, зографи и
резбари на територията на Видинска епархия – Видинско, Ломско и Берковско. В каталожната част на
книгата са включени произведения от повече от 20 църкви, сбирката на Видинска митрополия,
Видинския и Ломски музеи и Художествената галерия в Берковица. Повечето произведения се
публикуват за пръв път. Книгата е много богато илюстрирана. Автори на тома са чл.-кор. Иванка
Гергова, проф. Елена Генова, доц. Иван Ванев и гл.ас. Майя Захариева.