7 ное 2017

Сериозен успех за БАН и българската хуманитаристика

МTokyo_1ежду 22 и 26.10.2017 г. се проведе 89-тото Общо събрание на Union Académique International (UAI) в Японската академия, Токио. В събитието взеха участие делегати от 64 академии и изследователски институти в областта на хуманитарните и социалните науки от всички континенти. Union Académique International е организация с над 100 г. история със седалище в Брюксел, която представлява и защитава интересите на световната хуманитаристика. БАН е неин пълноправен член, а сумата за годишната ни такса се поделя солидарно от хуманитарните институти от 2015 г. насам. Под егидата на UAI се осъществяват крупни и многогодишни проекти като Tabula Imperii Romani, Corpus Vasorum, Tabula Imperii Byzantini и др. В  програмата на тазгодишното Общо събрание на организацията бе включено представянето на нов проект, озаглавен Corpora of Premodern Christian Orthodox Mural Painting, създаден по инициатива на ИИИзк – БАН в партньорство със Сръбската академия на науките и изкуствата, Румънската и Албанската академия. Проектът бе представен от доц. д-р Емануел Мутафов на 22.10. в Големия салон на Японската академия. Появиха се сериозни обструкции на делегата на Атинската академия, акад. Хриса Малтезу, която възприе новия проект на БАН като конкурентен на вече съществуващия гръцки проект Corpus de la peinture monumentale byzantine, а и се опита да наложи термина поствизантийско изкуство за художествената продукция на Балканите през османския период. В оживена дискусия делегатите бяха убедени от българския представител, че терминът Post-Byzantine е политически некоректен спрямо художествената продукция на народи, които са имали независими държави през Средновековието. Безрезервна подкрепа за проекта на БАН изразиха в изказвания проф. Маделин Кейвинес (American Council of Learned Societies) и проф. Клаудия Рап (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik на Австрийската академия на науките). В резултат на това при провелото се на 25.10. гласуване проектът Corpora of Premodern Christian Orthodox Mural Painting бе масирано подкрепен, включително и от гръцкия делегат. Става дума за първия проект под егидата на Union Académique International, който ще се ръководи от българска институция и ще обединява усилията на изтъкнати специалисти по християнско изкуство за периода XV – XIX в. от три други академии. Координационният център за управление на проекта ще се намира в Института за изследване на изкуствата при БАН, а ръководител на международния екип е доц. д-р Емануел Мутафов, което е несъмнено международно признание за вече наложилата се като емблема на Института за изследване на изкуствата традиция за публикуване на Корпуси на живописта по нашите земи след XV в.