24 яну 2018

Изследване за българското кино до 1945 г.

Автор гл. ас. д-р Теодора Дончева от сектор Екранни изкуства

Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Изследването е в рамките на финансирания от Фонд Научни изследвания проект Българският ХХ век в изкуството и културата.