19 фев 2018

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action

Memory keeperПроф. д-р Йоана Спасова-Дикова от Институт за изследване на изкуствата и научен секретар на БАН на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action, ENRESSH, CA15137,  Training School 2018, на тема Understanding and stimulating SSH impact and engagement with society („Разбиране и стимулиране на приноса и отговорността пред обществото на хуманитарните и обществените науки“), 12-16 февруари 2018 в Института за социални науки „Иво Пилар“, Загреб, Хърватия http://enressh.eu/links_and_literature/training-school-downloads/.
Презентацията на проф. Спасова-Дикова в Министерство на науката и образованието на Хърватия, на тема Memory Keeper („Пазител на спомените“), беше фокусирана върху необходимостта от специална държавна политика в подкрепа на изследванията на националните изкуства с цел опазване на културно-историческото наследство и съхраняване на националната идентичност. Тя беше включена в панела на конкурсен принцип Science Slam, в който всеки от участниците трябваше да защити важността на своята дисциплина за развитието на съвременното общество. В изключително сериозна конкуренция проф. Спасова получи много висока оценка от експертното жури от Министерството на науката и образованието на Хърватия и спечели награда на публиката.