27 мар 2018

Работен семинар по проект „Пътища на балканските зографи“

На 26.03 оraboten seminar4т 10.00 до 17.00 ч. се проведе работен семинар на научния екип по проект "Пътища на балканските зографи", финансиран от ФНИ, на който чуждестранните консултанти по проекта Светлана Пейч от Сърбия и Виктория Поповска-Коробар от Македония изнесоха лекции за методологически и практически проблеми, свързани с работата на зографите през Късното средновековие, на базата на материал от територията на Печката патриаршия след нейното обновяване през 1557 г. и въз основа на особеностите на паметниците от периода XVI-XVII в., запазени на територията на днешна РМакедония. Лекциите бяха последвани от ползотворна дискусия, в която се включиха членовете на екипа на проекта, както и присъстващи колеги от други научни и образователни институции.