27 мар 2018

Напусна ни акад. Николай Кауфман

Акад. Николай КауфманАкад. Николай Кауфман (23 септември 1925 – 26 март 2018) е личност, чиито приноси в българската музикална фолклористика не могат да бъдат изчерпани с няколко думи. Неговият научен път започва и за дълго време (1952 – 1989) е свързан с Института за музика (днес сектор „Музика“ в Института за изследване на изкуствата). Николай Кауфман влиза в средата на основателите на секция „Народна музика“ непосредствено след създаването й, а между 1966 и 1989 е неин ръководител.

Работата му на записвач с огромен размах и с дълбоко пристрастие към музикоцентрично ориентираната теренна работа, острата чувствителност на музикалния слух, неудържимият стремеж към пълно обхващане на музикалнофолклорната палитра на българите и на различните етноси по българските земи превръщат Николай Кауфман в може би най-големия познавач на традиционната музика в България. Огромни са заслугите му към документирането и публикуването на музикалния фолклор (селски и градски). Само част от тях са пазените в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк звукозаписи и нотограми и публикуваните сборници „Народни песни от Югозападна България – Пирински край“ (Т. 1, 1968, с Тодор Тодоров; Т. 2, 1994, с Илия Манолов), „Български градски песни“ (1968), „Народни песни от Родопския край“ (с Тодор Тодоров, 1970), „Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР“ (1982), „Народни песни на банатските българи“ (1987) и др.

Неизтощимата му работоспособност го води към постоянно навлизане в различни непроучени дотогава от музикалната ни фолклористика полета, някои от които откриваме в монографиите му „Българската многогласна народна песен“ (1968), „Някои общи черти между народната песен на българските и източните славяни“ (1968), „Българската сватбена песен“ (1976), „Погребални и други оплаквания в България“ (1988), „Български народни песни на полски труд“ (2003). Забележителната му научна интуиция превръща неговите трудове в непреходни извори на информация за по-късните изследователи.

Записвач, изследовател, деен и авторитетен участник в обществените активности във всички сфери на съвременното битие на музикалния фолклор, много продуктивен автор на обработки и композитор, педагог с дългогодишна преподавателска практика – събрала всичко това в едно, личността на Николай Кауфман формира и въплъщава за дълги години обществената представа за мисията и задачите на музикалния фолклорист в България.

Поклон пред паметта му!