18 апр 2018

Нова книга на чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева

Kujumdzieva, S. The Hymnographic Book of Tropologion. Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, London-NY, 2018, 194 р.

В книгата са включени проучвания на Трополога, една от най-ранните химнографски богослужебни книги на Източната християнска църква, съдържаща песенен репертоар за целогодишния богослужебен празничен кръг. Проучването доказва, че тя е била универсалната химнографска книга на Източната църква, разпространена в целия източен християнски свят и в Южна Италия и е била в употреба до XII в.
Изследването е научна новост за проучването на ранните химнографски книги, за които все още твърде малко се знае и по които активно се работи и в международен план. В този аспект книгата е принос не само в българската, но и в международната медиевистична наука.
Подробна информация на
https://www.routledge.com/The-Hymnographic-Book-of-Tropologion-Sources-Liturgy-and-Chant-Repertory/Kujumdzieva/p/book/9781138297814