23 май 2018

Публична академична лекция

На 28 май 2018 г., понеделник,  от 14:00 ч. в конферентната зала на Института за изследване на изкуствата доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства ще изнесе публична академична лекция на тема Триликият ангел и триликият Христос.
Лекцията е посветена на възникването и развитието на един рядък вариант за представянето на триединния Бог в православното изкуство: триликите и триглави ангелски и Христови образи. Тяхното съществуване поставя една поредица по-глобални въпроси, например тези за характера на религиозността в православния изток и на Запад, за контактите и механизмите на влияние между тези две зони през вековете и за значението на късносредновековните зографи като фактор за проникването на западни модели в изкуството на православните народи.
Лекцията синтезира резултатите от изследванията на доц. Маргарита Куюмджиева по темата и представлява интерес за колегите от академичната общност, образователните и културните институции, за докторанти и студенти.