3 юли 2018

Споделено художествено наследство XVIII-XIX в.

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, ръководител от българска страна 
Международен колективен проект по Спогодбата за сътрудничество между БАН и МАНУ
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Цел на българския екип от проекта е да проучи и документира произведения на майстори строители, резбари и зографи от Дебърската школа във Видинска епархия. Проектът е продължение на предишния „Изкуството на 18 и 19 век. Дебърска и Самоковска художествени школи“, в резултат от който излезна книгата „Дебърски майстори във Видинска епархия. Том 1“. Предстои работа в църквите на редица села във Видинско, Белоградчишко и Монтанско. Предвижда се след края на проекта да се издаде том втори на „Дебърски майстори във Видинска епархия.
Участници в екипа от българска страна: доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Майя Захариева, Дарина Бойкина, докторант.