5 юли 2018

Второ издание на Института за изследване на изкуствата е индексирано в Web of Science

DSC_0620През м. юли от Clarivate Analytics, Philadelphia, USA, бе съобщено, че сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: Пресичане на граници“. Изкуствоведски четения, модул „Старо изкуство“, Е. Мутафов и И. Тот (съставители), С., 2018, е индексиран в системата Web of Science за включване в Conference Proceedings Citation Index, Social Sciences & Humanities edition. Оценяването на сборника от миналогодишното издание на Изкуствоведските четения продължи четири месеца и за разлика от сборника от 2017 г. е индексиран освен за покритие, и за цитати. Последното се дължи на извършените промени във формàта на Изкуствоведските четения за 2018 г., където освен бележки под линия, има и библиография по азбучен ред към всяка студия. Сборникът е посветен на 70-годишнината на ИИИзк. В Изкуствоведските четения, модул „Старо изкуство“ за 2018 г. са публикувани текстове на английски, немски, френски и български език на водещи специалисти по църковно изкуство от Великобритания, Австрия, България, Франция, Румъния, Гърция, Сърбия, Италия и Унгария. Всички текстове са редактирани от native speakers.
Високата оценка на поредицата на ИИИзк се допълва и от поканата на редакторите на Clarivate Analytics да се депозират и предишни броеве на Изкуствоведските четения от модули „Старо изкуство“ и „Ново изкуство“. Успехът ни на международно ниво се дължи на целенасочените усилия през последните години да се провеждат специализирани, високо научни и международни форуми, на базата на които да се подготвят в срок издания на конвентируеми езици, с анонимни рецензенти и по световните стандарти, а всяко следващо издание да се подобрява.
Неслучайно във връзка с повишената ни международна видимост напоследък бе проявен интерес към нашите издания и по-конкретно към т.нар. Корпуси на църковната стенопис от издателството Brepols Publishers, основано през 1796 г., чиято мисия е да публикува текстове с изключителен академичен авторитет в областта на изследванията на европейското културно наследство и сферите на неговото влияние. Това издателство се специализира в публикуването на знакови приноси в областта на историята, археологията, лингвистиката, литературата, музиката, изобразителното изкуство и архитектурната история. Сред знаменитите поредици на Brepols Publishers са например Corpus Christianorum и Corpus Vitrearum.