23 юли 2018

Заключителна кръгла маса „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България“

На 27 юли 2018 г., петък, от 11 ч. в галерия "Академия" на НХА ще се проведе заключителна кръгла маса на проекта на Института за изследване на изкуствата при БАН „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България” към НФ «Научни изследвания» (договор ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014), осъществен от изследователски екип в състав: проф. Бисерка Пенкова (ръководител), доц. Маргарита Куюмджиева, гл. ас Цвета Кунева, доц. Иван Ванев, гл. ас. Майя Захариева, гл. ас. Мария Колушева и гл. ас. Цветан Василев.
Ще бъде представен кратък отчет за проведените теренни и други изследвания у нас, в Македония, Гърция, Сърбия и Албания. Членовете на научния колектив ще представят свои изследвания по темата на проекта. Техните текстове, отпечатани в разширен брой на списание „Проблеми на изкуството”, ще бъдат представени в края на кръглата маса. Ще бъде демонстриран едноименният двуезичен сайт на проекта.

ПРОГРАМА