17 сеп 2018

Пробив в българо-гръцките отношения

Andrey_Lyapchev_-_Dimitar_Karastoyanov_FotoНа 14.09.2018 г. председателят на Националната гръцка фондация за научни изследвания д-р Василис Георгиу и доц. д-р Емануел Мутафов подписаха меморандум за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата при БАН и Института за исторически изследвания при Гръцката национална фондация за научни изследвания, Атина. Меморандумът предвижда обмен на специалисти, докторанти, литература, както и съвместно кандидатстване по проекти с европейско финансиране. Става дума за първия договор за сътрудничество, сключван между институт на БАН и Националната фондация за научни изследвания, разположен в гръцката столица. Екипи от ИИИзк и Института за исторически изследвания в Атина вече работят като партньори по проекта BYZART с финансиране по програмата Connecting Europe.
Гръцката национална фондация за научни изследвания е основана през 1958 г. и представлява гръцкото съответствие на институтите на Българската академия на науките, докато корпусът от академици и член-кореспонденти, идентичен на българския САЧК, е отделен в самостоятелна структура, наречена Атинска академия. Към същата фондация функционират още Институт за биология, фармацевтична химия и биотехнологии, както и Институт за теоретична и физикохимия. Институтът за исторически изследвания към Гръцката национална фондация за научни изследвания развива проекти, свързани с древногръцката и римската античност, с византийското наследство и новогръцката цивилизация. Той е най-престижната изследователска хуманитарна институция в Република Гърция.