26 сеп 2018

Присъдена научна степен доктор на изкуствознанието

На 26 септември 2018 г., в тържествена обстановка, на дисертанта на самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства д-р Петър Кърджилов беше присъдена научната степен доктор на изкуствознанието.
Дисертационният му труд Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896 – 1915) е подробна и изчерпателна история на първите две десетилетия на филмовата индустрия у нас. Дисертацията изобилства с добре проучена и прецизно систематизирана информация за първите стъпки на филмопроизводството, за прощъпалника на филмовото разпространение и показ, за първите киносалони и техния репертоар, за вестникарските отзиви и първите киносписания.
Разработката на д-р Петър Кърджилов беше високо оценена и получи три положителни рецензии от проф. д. изк. Божидар Манов, от проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, от проф. д-р Светослав Овчаров и четири положителни становища от проф. д-р Ангел Димитров, от проф. д. изк. Владимир Михайлов, от проф. д. изк. Мая Димитрова и от проф. д-р Надежда Маринчевска, председател на научното жури.