27 сеп 2018

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България

Новият сайт пzographi print screenо проекта на Института за изследване на изкуствата "Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор № ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014 г., вече е достъпен на адрес http://zografi.info/