27 сеп 2018

Кръгла маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“

Сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата – БАН организира кръгла маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“ в рамките на 36 фестивал на българския игрален филм „Златна роза“ във Варна. Участниците ще дискутират актуални теми като понятието „преход“ в българското кино, влиянията на глобализацията върху тематичните и стилистични избори на българските творци, модели в българския игрален филм, фестивалния живот на киното ни, аспекти на късометражното и детското кино, рецепцията на българското кино, моделите на независимия игрален филм през ХХІ в., проблеми в опазването на авторските права и др.