Ръководство

Директор: проф. д-р​ Йоана Спасова-Дикова
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: вторник 14.00 – 15.00 ч.

Заместник директор
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: четвъртък 12.00 – 13.00 ч.

Научен секретар 
тел: + 359 2 944 24 14
приемно време: