Новини

11 юни 2020

Излезе от печат книгата на Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България“

Излезе от печат книгата на проф. Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България. Щрихи върху документалното слово (1944-1969)“. Монографията изследва документалните свидетелства на...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
9 юни 2020

Излезе от печат книгата на Кристина Япова: „Знанието за музиката: исторически рефлексии, филисофски перспективи“

Излезе от печат том втори на книгата на проф. Кристина Япова. ЗНАНИЕТО ЗА МУЗИКАТА. Исторически рефлексии, философски перспективи. Том 2. София: Институт за изследване на...
Виж още
5 юни 2020

Излезе от печат монографията на Михаил Луканов „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти““

Излезе от печат книгата „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти“ – монография на гл.ас. д-р Михаил Луканов, сектор Музика на Института за...
Виж още
8 апр 2020

ИИИзк-БАН дарява временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания

В условията на физическо дистанциране и при затворени културни и образователни институции поради пандемията от COVID-19 учените от Института за изследване на изкуствата дават временен...
Виж още
16 мар 2020

Годишната международна научна конференция „Изкуствоведски четения“ се отменя

Във връзка с решението на Българското правителство от 13 март 2020 г. за наложителните мерки, свързани с разпространението на корона-вируса и препоръката на Министерство на...
Виж още
5 мар 2020

Списание „Българско музикознание“ в ERIH PLUS

От 4 март 2020 г. списание „Българско музикознание“ е включено в списъка с реферирани издания на Европейския научноизследователски указател за периодика на хуманитаристиката (ERIH PLUS). https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485717...
Виж още
1 2 3 13