Новини

5 юли 2018

В Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

В централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие...
Виж още
5 юли 2018

Второ издание на Института за изследване на изкуствата е индексирано в Web of Science

През м. юли от Clarivate Analytics, Philadelphia, USA, бе съобщено, че сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: Пресичане на граници“. Изкуствоведски четения, модул „Старо изкуство“, Е....
Виж още
11 апр 2018

Излезе от печат книгата на Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма” – второ преработено издание

Излезе от печат книгата на проф. д.изк. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма” във второ преработено издание. То е предизвикано от...
Виж още
19 фев 2018

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от Институт за изследване на изкуствата и научен секретар на БАН на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ участва в качеството...
Виж още
1 2 3 4 11