Новини

29 май 2017

Институтът за изследване на изкуствата сключи договор за сътрудничество с ОКИ „Музеен център“ – Созопол

Институтът за изследване на изкуствата сключи договор за сътрудничество с Общински културен институт „Музеен център“ – Созопол. Договорът предвижда съвместна реализация на културни, научни и...
Continue Reading
25 май 2017

Публична защита

Нови художествени практики във Варна от 80-те и 90-те години на ХХ век е дисертационният труд, който беше успешно защитен на 25 май 2017 г....
Continue Reading
23 май 2017

Защитен дисертационен труд

На 23 май 2017 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Росен Спасов представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги, докторанти и гости....
Continue Reading
3 мар 2017

Доц. Емануел Мутафов: Патриотизъм, национализъм и поетика в празника

Доц. д-р Емануел Мутафов, директор на Института за изследване на изкуствата, БАН, в интервю за телевизия BiT по повод националния празник на България. http://www.bitelevision.com/dots-emanuel-mutafov-patriotizam-natsionalizam-i-patetika-v-praznika/  
2 мар 2017

Милена Георгиева представя юбилейното издание за списание „Художник“

Проф. Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства е съставител и научен редактор на издание, посветено на 110 години от първата годишнина на списание „Художник": "Спомени...
Continue Reading
1 2 3 4 5 9