Новини

27 сеп 2018

Кръгла маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“

Сектор „Екранни изкуства“ към Института за изследване на изкуствата – БАН организира кръгла маса „Българското игрално кино – модели и перспективи“ в рамките на 36 фестивал на българския игрален филм...
Виж още
27 сеп 2018

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България

Новият сайт по проекта на Института за изследване на изкуствата "Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България", финансиран от Фонд "Научни изследвания"...
Виж още
14 авг 2018

Излезе от печат „Корпус на стенописите от първата половина на ΧΙΧ век в България“

Новият корпус  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на  ΧΙΧ век от...
Виж още
3 авг 2018

Христо Андреев (1968 – 2018)

С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна гл. ас. д-р Христо Андреев. Поклон пред паметта му! Колегите от Института за изследване на изкуствата
5 юли 2018

В Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

В централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие...
Виж още
5 юли 2018

Второ издание на Института за изследване на изкуствата е индексирано в Web of Science

През м. юли от Clarivate Analytics, Philadelphia, USA, бе съобщено, че сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: Пресичане на граници“. Изкуствоведски четения, модул „Старо изкуство“, Е....
Виж още
1 2 3 4 5 6 13