Проблеми на изкуството

За списанието

Koritza_Problemi_na_izkustvoto„Проблеми на изкуството” е издание на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. То е единственото в България академично научно списание в областта на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства. Първият му брой влиза за печат през месец май 1968 г. и вече 45 години то задава научния тон в изучаването на художествените практики в България. Политика на списанието е да представя различни гледни точки, да дава трибуна на широк кръг автори – български и чуждестранни, утвърдени и млади учени, с цел адекватно и многостранно отразяване на научните търсения.

Издателската политика на списанието е насочена в посока на тематичните броеве, което е предпоставка за разглеждането на проблемите от един тематичен кръг с инструментариума и методологията на различни области на знанието. Приоритет имат новооткрити и непубликувани материали. Списанието акцентира върху изследвания, които поставят българското изкуство в контекста на Европа и Балканите.

Редколегия:
доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор)
проф. Владимир Петрухин (Русия)
доц. д-р Виолета Василчина
акад. Гойко Суботич (Сърбия)
проф. д-р Диана Гергова
чл. кор. проф. д.изк. Елка Бакалова
чл. кор. проф. д.изк. Иванка Гергова
проф. д-р Ингеборг Братоева
проф. д.изк. Камелия Николова (зам. главен редактор)
проф. д-р Надежда Маринчевска
проф. д.изк. Ромео Попилиев
проф. д.изк. Чавдар Попов.

ISSN: 0032 – 9371

e-mail: probleminaizkustvoto@gmail.com

 

Указания за авторите                                                Библиография

БРОЕВЕ