Българско музикознание

За списанието

2bb3a9b828f9ddfee2e7364d95648caf

Списание „Българско музикознание” е единственото научно специализирано издание за музика и музикознание у нас. Започва да излиза през 1977 г. първоначално като поредица „Музикознание“, а от 1981 г. включва четири броя годишно. Материалите се публикуват след анонимно рефериране от български и чуждестранни сътрудници.

Списанието съдържа статии, посветени на явления и процеси в различни сфери на българската и световната музикална култура, разглеждани с опора върху съвременни аналитични подходи. Приоритет имат материали, които разкриват нови документи, непроучвани или недостатъчно проучени явления, процеси, исторически периоди, жанрове и пр. Отделни броеве на списанието са посветени на значими теми от историята и съвременността.

Сред авторите в „Българско музикознание” са както утвърдени, така и млади български и чуждестранни музиколози. Една от установените рубрики, озаглавена „Дебюти”, разширява възможностите за публикуване на научни студии от млади изследователи.

Редколегия:
проф. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор)
доц. д-р Иванка Влаева
проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор)
доц. Искра Рачева
проф. д.изк. Клер Леви
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
доц. д-р Любомир Кавалджиев
доц. д-р Марияна Булева
проф. д.изк. Розмари Стателова
проф. д-р Румяна Каракостова (замeстник-главен редактор),
чл.-кор. Светлана Куюмджиева
Международен редакционен съвет:
проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ)
проф. д-р Иван Муди (Великобритания)
проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия)
проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)

ISSN: 0204–823X

e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

 

Библиография