Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Анатоли Михайлов, фотограф; координатор
Александър Нушев, звукооператор
Алла Матева, специалист, театър
Бистра Михайлова, специалист музика
Даниел Нечев, специалист изобразителни изкуства
Любомир Ташев, специалист изобразителни изкуства
д-р Малвина Русева, специалист, архитектура
д-р Мария Кумичин-Георгиева, специалист, музика
Мая Чакърова, специалист, архитектура
Надежда Стоилова, специалист, музика
Наталия Чикова, специалист, театър
Никол Карапетрова, специалист
Светла Нейкова, кино- и видеооператор
д-р Ставри Ангелов, специалист музика
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
Тереза Бачева, ръководител
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти
Арети Асприди, координатор
Ваня Петкова, редактор
Калоян Коравски, дизайн и предпечатна подготовка
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечатна подготовка
Майа Лачева, дизайн и предпечатна подготовка
Маргарита Керпичиян, координатор разпространение
Милена Лилова, преводач
Светлана Лазапова, преводач

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител