Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
арх. Албена Захариева, специалист
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
Ани Янева, специалист
Бистра Михайлова, специалист
Вяра Рангелова, специалист
д-р Ивайло Първанов, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Мария Кумичин-Георгиева, специалист
арх. Мая Чакърова-Тодорова, специалист
Никол Карапеева, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти, ръководител
Арети Асприди, координатор събития
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
Даниела Статулова, редактор
д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, специалист
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Минка Параскевова, преводач
Светлана Лазарова, преводач
Тереза Бачева, редактор

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител