Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Анатоли Михайлов, фотограф; координатор
Александър Нушев, звукооператор
Алла Матева, специалист, театър
Бистра Михайлова, специалист музика
Божидар Русев, специалист музика
Даниел Нечев, специалист изобразителни изкуства
Деница Бинева, специалист музика
Любомир Ташев, специалист изобразителни изкуства
Малвина Русева, специалист, архитектура
Мария Кумичин-Георгиева, специалист, музика
Мая Чакърова, специалист, архитектура
Надежда Стоилова, специалист, музика
Надя Меднева, специалист, изобразителни изкуства
Наталия Чикова, специалист, театър
Светла Нейкова, кино- и видеооператор
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
Тереза Бачева, ръководител
Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти
Арети Асприди, координатор
Ваня Петкова, редактор
Калоян Коравски, дизайн и предпечатна подготовка
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечатна подготовка
Майа Лачева, дизайн и предпечатна подготовка
Маргарита Керпичиян, координатор разпространение
Милена Лилова, преводач

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител