Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Анатоли Михайлов, координатор
арх. Албена Захариева, специалист
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
Ани Янева, специалист
Бистра Михайлова, специалист
Вили Михайлов, специалист
Ивайло Първанов, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Мария Кумичин-Георгиева, специалист
арх. Мая Чакърова, специалист
Никол Карапеева, специалист
д-р Светла Нейкова, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти, ръководител
Арети Асприди, координатор събития
д-р Бисерка Пенкова, специалист
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
Даниела Статулова, редактор
д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, специалист
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Маргарита Керпичиян, координатор разпространение
Мария Делчева, редактор
Милена Лилова, преводач
Минка Параскевова, преводач
Румена Калчева, експерт връзки с обществеността
Светлана Лазарова, преводач
Тереза Бачева, редактор

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител