Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Анатоли Михайлов, координатор
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
Ати Янева, специалист
Бистра Михайлова, специалист
Даниел Нечев, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Малвина Русева, специалист,
д-р Мария Кумичин-Георгиева, специалист
Мая Чакърова, специалист
Надежда Стоилова, специалист
Наталия Чикова, специалист
Никол Карапетрова, специалист
Светла Маркова, специалист
Светла Нейкова, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
Тереза Бачева, редактор, ръководител
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти
Арети Асприди, координатор събития
Ваня Петкова, редактор
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Маргарита Керпичиян, координатор разпространение
Милена Лилова, преводач
Светлана Лазапова, преводач

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител