Събития

10 ное 2015

Международен симпозиум „Художествени взаимодействия на Балканите през 18 и 19 век“

Институтът за изследване на изкуствата организира Международен симпозиум „Художествени взаимодействия на Балканите през 18 и 19 век“, който ще се проведе на 23 октомври 2015...
Continue Reading
10 ное 2015

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

Лекцията е посветена на живота и творчеството на малко поцзнатия български музикален деец Апостол Николаев-Струмски, просветител, общественик, пианист и хоров диригент, композитор на църковна и...
Continue Reading
10 ное 2015

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

На 29 септември 2015 година редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства Светла Петкова представи своето експозе пред членовете на научното жури, колеги и гости. За...
Continue Reading
10 ное 2015

Международна конференция „Преосмисляйки историята на изкуствата през ХХ век“

Екипът на проект „Българският XX век в изкуствата и културата”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, организира международна научна конференция на тема „Преосмисляйки историята на изкуствата...
Continue Reading
1 2 3