Настоящи

1 ное 2022

Първите речници за музика, издадени в България до 30-те години на XX век: специфика, образователен контекст, влияния

Октомври, 2022 – Октомври, 2025 Автор проф. д-р Росица Драганова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален...
Виж още
3 окт 2022

Видовете музикални стилове в концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der Stil in der Musik“)

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Предложната тема представлява продължение на предходния проект, посветен на принципите на...
Виж още
12 юли 2022

Принципи на съвременната телевизионна адаптация

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ   Тема на изследването   Предложената тема е естествено продължение...
Виж още
12 юли 2022

Томас Морли – A Plaine and Easie Introdvction to Practical! Mvsicke (Ясно и леко въведение в практическата музика). Превод, коментар, паралели

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   Търсенето на „историческата правда“ за един...
Виж още
12 юли 2022

Религиозните песни в българската православна музика: влияния, специфика, аналози

Автор доц. д-р Стефка Венкова-Мошева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата за религиозните песни, известни още...
Виж още
30 апр 2022

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пëтр П. Покрышкин (по материали от архивни и музейни фондове в Санкт Петербург)

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс През юни 2016 година успях да...
Виж още
8 мар 2022

Начало на българската професионална пианистична школа до 20-те години на XX в.

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство 1.Кратък анализ на степента на проучване на изследвания...
Виж още
8 мар 2022

Български звуци от спиралата на черните дискове (представяне на народна музика от България в комерсиални грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век, съхранявани в Музикално-фолклорния архив на Института за изследване на изкуствата)

Автор проф. д. н. Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен на проученост на изследвания обект...
Виж още
28 фев 2022

Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни

Колективен проект, финансиран от Фонд Научни изследвания Ръководител доц. д-р Александър Донев Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Публикационната програма...
Виж още
28 яну 2022

Статуите в провинциално общество на Римска Тракия. Част II

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В предишния индивидуален проект започнах...
Виж още
28 яну 2022

Идеологически въздействия върху класическия оперен репертоар в България през периода 1944-1989

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Актуалност на проекта Актуалността на проекта...
Виж още
20 дек 2021

Художествени модели за естетическо възпитание в илюстрациите за деца на Нева Тузсузова, Анна Тузсузова и Мана Парпулова от втората половина на ХХ век. Културологични и обрзователни аспекти

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   През 50-те години властта...
Виж още
3 дек 2021

Кратка история на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Намерението на предлагания планов проект е...
Виж още
3 ное 2021

Развитие на сценографската практика в българския театър в периода 1968 – 1989 г.

Автор гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкустното през периода на социализма Сценографската практика в българския театър продължава да бъде...
Виж още
2 юли 2021

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц....
Виж още
1 2 3