Настоящи

24 яну 2018

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства Срок 11 Декември 2017 – 11 Декември 2020 Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Проектът...
Continue Reading
24 яну 2018

Комуникативни стратегии на българския игрален филм в първите две десетилетия на XXI-ви век

Автор гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства Срок 19 Януари 2018 – 19 Януари 2020 г. Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност...
Continue Reading
27 ное 2017

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Срок от 24 Ноември 2017 до 24. Ноември 2019 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно...
Continue Reading
26 юни 2017

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в.

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Срок от 02 Май 2017 до 02 Май 2020 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство...
Continue Reading
30 окт 2016

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

28 Юни 2016 до 28 Юни 2018 г. Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен...
Continue Reading
30 окт 2016

Tрадиционната музика на българските турци и културните политики в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.

01 Октомври 2016 до 01 Октомври 2018 г. Автор гл. ас. д-р Лумяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма...
Continue Reading
21 юни 2016

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Срок от 28 Май 2016 до 28 Май 2019 Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Continue Reading
1 юни 2016

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България (дог. № ДФНИ К 02/8)

Автор доц. д-р Бисерка Пенкова от сектор Изобразителни изкуства Срок от 27 Май 2016 до 27 Май 2018 Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в...
Continue Reading
1 мар 2016

Рецепция на представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в България

Срок 15 Септември 2017 – 15 Септември 2020 г.   Автор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН...
Continue Reading
1 2 3 4