Настоящи

26 сеп 2020

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, директор на ИИИзк Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019. Научен колектив: доц. д-р Александър Куюмджиев,...
Виж още
26 сеп 2020

Културното наследство в архивите на ИИИзк: интерактивна карта на изкуствата в България

 ана Данова-Ръководител проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Проектът се разработва в рамките на мащабното задание Изграждане на ЦВП Наследство БГ и е финансиран по...
Виж още
1 юни 2020

ГРАМАТИКА НА РИМСКАТА ВИЛА. МЕТОДИКА ЗА ТРИИЗМЕРНА АРХИТЕКТУРНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още
1 юни 2020

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Ръкописи до края на ХІV в. 2 част: Богослужебни ръкописи и сборници

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Предложеният индивидуален проект представлява...
Виж още
30 апр 2020

Модели на хореографска режисура в балетното изкуство (XIX – XXI век)

Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта Предлаганият индивидуален планов проект е продължение на...
Виж още
30 апр 2020

Интернет изкуство-знание. Влиянието на Интернет върху знанията за изкуство през XXI век

Автор проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА   1.     Тема на изследването Повече от четвърт век живеем в...
Виж още
17 ное 2019

Българските илюстрации съм приказките на Братя Грим и Шарл Перо, публикувани през ХХ век. Културологични и художествени аспекти

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Срок 20 Октомври 2019 –...
Виж още
17 ное 2019

Оперната фамилия Миневи – Миньо Минев и Стефка Минева. Имена от националния ни певческо-артистичен елит

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Срок 20 Октомври 2019 – 20 Октомври 2021 г. През пролетта...
Виж още
29 окт 2019

Музиканти просветители в следосвобожденската епоха (Байданов, Махан)

1 Октомври, 2019 – 1 Октомври, 2022 Автор доц. д-р Росица Драганова Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален проект продължава темата...
Виж още
12 юли 2019

Нови сценографски подходи в българската театрална практика в периода 1956 – 1968 г.

Автор гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър Нови сценографски подходи в българската театрална практика в периода 1956 – 1968 г. Към проблемнотематичен модул...
Виж още
1 2 3