Настоящи

30 окт 2016

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

28 Юни 2016 до 28 Юни 2018 г. Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен...
Continue Reading
30 окт 2016

Tрадиционната музика на българските турци и културните политики в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.

01 Октомври 2016 до 01 Октомври 2018 г. Автор гл. ас. д-р Лумяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма...
Continue Reading
21 юни 2016

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Срок от 28 Май 2016 до 28 Май 2019 Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Continue Reading
1 юни 2016

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България (дог. № ДФНИ К 02/8)

Автор доц. д-р Бисерка Пенкова от сектор Изобразителни изкуства Срок от 27 Май 2016 до 27 Май 2018 Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в...
Continue Reading
1 мар 2016

Погледът от България към художествената култура във Франция през 1960-те години

Срок 05 Януари 2016 – 05 Януари 2019 Автор проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА В това изследване...
Continue Reading
28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Срок от 24 Февруари до 01 Февруари.2018 Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading
28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Срок от 05 Декември, 2014 – 01 Февруари, 2018 Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И...
Continue Reading
28 дек 2015

Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и научен опис

17 Февруари, 2015 – 17 Февруари, 2018 Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading
1 2 3