Настоящи

28 дек 2015

Възприятие на авторското и арт-киното в дигиталната епоха

15 Декември, 2014 – 15 Декември, 2017 Автор проф. д.изк. Мая Димитрова от сектор Екранни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Изследване на актуалната...
Continue Reading
28 дек 2015

Режисьорски стилове в театъра в България след Втората световна война

13 Май, 2015 – 13 Май, 2018 Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Предлаганият планов проект Режисьорски...
Continue Reading
28 дек 2015

Произведения на палеологовата живопис, съхранявани в българските колекции (ХІІІ – ХІV в.)

15 Юни, 2014 – 15 Юни, 2017 Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор "Изобразителни изкуства" В българските колекции се съхранява относително голям брой произведения...
Continue Reading
28 дек 2015

Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те години на ХХ в.)

01 Март, 2015 – 01 Март, 2018 Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Предложената тема за планова задача ще продължи и задълбочи...
Continue Reading
28 дек 2015

Инструментална музика, инструменти и звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на Иван Качулев

Срок 24 Февруари 2017 – 24 Февруари 2020 Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма След Райна Кацарова...
Continue Reading
28 дек 2015

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

28 Май, 2016 – 28 Май, 2019 Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Сборниците с музика за лютня от първите около три десетилетия на...
Continue Reading
28 дек 2015

Изображения на архитектурни форми през ранновизантийския период от територията на съвременна България. Първообрази и последващо развитие

21 Май, 2014 – 30 Ноември, 2017 Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Замразен до 31.12.2016 г. от НС, п. 6 от 17.06.2016...
Continue Reading
28 дек 2015

Архитектонични принципи на хореографската композиция и хореографската режисура в балетното изкуство

01 Март, 2017 – 01 Март, 2020 Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Актуалност на проекта За хореографи и техните постановки се е писало немалко....
Continue Reading
28 дек 2015

Българската фотография през 1960-те години. ІІ-ра част. Автори, естетически и идейни търсения

08 Август, 2014 – 20 Септември, 2017 Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading