Настоящи

28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Срок от 05 Декември, 2014 – 01 Февруари, 2018 Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И...
Continue Reading
28 дек 2015

Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и научен опис

17 Февруари, 2015 – 17 Февруари, 2018 Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading
28 дек 2015

Стенописите в църквата на Илиенския манастир в София. Срок: 2017 – 2020 г.

15 Юни, 2017 – 15 Юни, 2020 Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен...
Continue Reading
28 дек 2015

Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те години на ХХ в.)

01 Март, 2015 – 01 Март, 2018 Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Предложената тема за планова задача ще продължи и задълбочи...
Continue Reading
28 дек 2015

Инструментална музика, инструменти и звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на Иван Качулев

Срок 24 Февруари 2017 – 24 Февруари 2020 Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма След Райна Кацарова...
Continue Reading
28 дек 2015

Знанието за музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век)

18 Август, 2017 – 18 Август, 2020 г. Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Разработката ще се осъществи в...
Continue Reading
28 дек 2015

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

28 Май, 2016 – 28 Май, 2019 Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Сборниците с музика за лютня от първите около три десетилетия на...
Continue Reading
28 дек 2015

Изображения на архитектурни форми през ранновизантийския период от територията на съвременна България. Първообрази и последващо развитие

21 Май, 2014 – 30 Ноември, 2017 Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Замразен до 31.12.2016 г. от НС, п. 6 от 17.06.2016...
Continue Reading
28 дек 2015

Архитектонични принципи на хореографската композиция и хореографската режисура в балетното изкуство

01 Март, 2017 – 01 Март, 2020 Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Актуалност на проекта За хореографи и техните постановки се е писало немалко....
Continue Reading
28 дек 2015

Българската фотография през 70-те и 80-те години на ХХ век. Художествени и организационни проблеми

20 Септевнпи, 2017 – 20 Септември, 2019 Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading