Настоящи

24 яну 2018

Комуникативни стратегии на българския игрален филм в първите две десетилетия на XXI-ви век

Автор гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложената тема за планова задача ще очертае и разгледа...
Виж още
27 ное 2017

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ на...
Виж още
26 юни 2017

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в.

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. До този момент проучването...
Виж още
23 дек 2016

Скулптурна декорация на дома в Долна Мизия и Тракия през римската епоха

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В новия индивидуален проект смятам...
Виж още
30 окт 2016

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекснт Кратък анализ на степента на проученост на...
Виж още
30 окт 2016

Tрадиционната музика на българските турци и културните политики в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.

Автор гл. ас. д-р Лумяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Традиционната музика на малцинствените групи е едно от...
Виж още
11 юли 2016

Креативност и иновация в архитектурната форма

Автор проф. д-р арх. Веселина Пеневска от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Анализ на степента на проученост на изследвания обект Почти...
Виж още
21 юни 2016

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Сборниците с музика за лютня от първите...
Виж още
1 мар 2016

Рецепция на представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Информация за степента на проученост...
Виж още
28 дек 2015

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още
28 дек 2015

Стенописите в църквата на Илиенския манастир в София

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Илиенският манастир принадлежи на манастирите...
Виж още
28 дек 2015

Другост и идентичност в българското кино

Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Разработката е в рамките на проекта Посттоталитарното българско кино –...
Виж още
28 дек 2015

Инструментална музика, инструменти и звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на Иван Качулев

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма След Райна Кацарова и Елена Стоин, Иван Качулев (1905...
Виж още
1 2 3 4