Настоящи

20 май 2018

Постмодерни игри – творчеството на Румен Бальозов

Автор проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова от сиктор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Текстът е музикологично изследване, посветен на...
Виж още
28 апр 2018

Карикатуристите като илюстратори на хумористична литература (1900 – 1912)

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността   В началото на ХХ в. с развитието на полиграфията и...
Виж още
26 апр 2018

На кръстопътя на традициите: Кое е истинското българско църковно пеене? Стара ългарска музика III: ІХ – ХIХ в.

Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст  I. Информация за степента на проученост на изследвания...
Виж още
26 апр 2018

Българският драматургичен канон. Препрочитане в търсене на универсалност

Автор проф. д. изк. Николай Йорданов от сектор Театър В хода на завършеното вече мое предходно изследване „Българският драматургичен канон. Формиране и пренареждане“ проследих дебатите, около...
Виж още
24 яну 2018

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства Срок 11 Декември 2017 – 11 Декември 2020 Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Проектът...
Виж още
24 яну 2018

Драматургия на съвременната серийна телевизионна драма

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Целта на настоящия планов проект е да изследва драматургията...
Виж още
24 яну 2018

Комуникативни стратегии на българския игрален филм в първите две десетилетия на XXI-ви век

Автор гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложената тема за планова задача ще очертае и разгледа...
Виж още
27 ное 2017

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ на...
Виж още
26 юни 2017

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в.

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. До този момент проучването...
Виж още
11 юли 2016

Креативност и иновация в архитектурната форма

Автор проф. д-р арх. Веселина Пеневска от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Анализ на степента на проученост на изследвания обект Почти...
Виж още
21 юни 2016

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Сборниците с музика за лютня от първите...
Виж още
1 мар 2016

Рецепция на представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Информация за степента на проученост...
Виж още
1 2 3 4