Настоящи

1 ное 2018

Поръчителство и художествени реализации в България между двете световни войни

01 Септември, 2018 – 01 Септември, 2020 Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и културен контекст...
Виж още
8 юли 2018

Нагласи и функции на театралната критика в НРБ през 80-те години на XX век

Автор гл. ас. д-р Милена Михайлова от сектор Театър   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма „Нагласи и фунции на театралната критика  в НРБ...
Виж още
3 юли 2018

Споделено художествено наследство XVIII-XIX в.

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, ръководител от българска страна  Международен колективен проект по Спогодбата за сътрудничество между БАН и МАНУ Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство...
Виж още
20 май 2018

Генезис на украсата за конска амуниция в Тракия (V в. пр. Хр.)

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ 1. Степен на проученост на...
Виж още
20 май 2018

Постмодерни игри – творчеството на Румен Бальозов

Автор проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова от сиктор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Текстът е музикологично изследване, посветен на...
Виж още
28 апр 2018

Карикатуристите като илюстратори на хумористична литература (1900 – 1912)

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността   В началото на ХХ в. с развитието на полиграфията и...
Виж още
26 апр 2018

На кръстопътя на традициите: Кое е истинското българско църковно пеене? Стара ългарска музика III: ІХ – ХIХ в.

Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст  I. Информация за степента на проученост на изследвания...
Виж още
26 апр 2018

Българският драматургичен канон. Препрочитане в търсене на универсалност

Автор проф. д. изк. Николай Йорданов от сектор Театър В хода на завършеното вече мое предходно изследване „Българският драматургичен канон. Формиране и пренареждане“ проследих дебатите, около...
Виж още
24 яну 2018

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства Срок 11 Декември 2017 – 11 Декември 2020 Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Проектът...
Виж още
24 яну 2018

Драматургия на съвременната серийна телевизионна драма

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Целта на настоящия планов проект е да изследва драматургията...
Виж още
1 2 3 4