Настоящи

28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Работа по колективния проект Корпус на средновековната...
Виж още
28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Корпусът на стенописите от ХІХ...
Виж още
28 дек 2015

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още
28 дек 2015

На кръстопътя на традициите: Кое е истинското българско църковно пеене? Стара ългарска музика III: ІХ – ХIХ в.

Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст  I. Информация за степента на проученост на изследвания...
Виж още
28 дек 2015

Стенописите в църквата на Илиенския манастир в София

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Илиенският манастир принадлежи на манастирите...
Виж още
28 дек 2015

Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те години на ХХ в.)

Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложената тема за планова задача ще продължи и задълбочи работата...
Виж още
28 дек 2015

Инструментална музика, инструменти и звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на Иван Качулев

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма След Райна Кацарова и Елена Стоин, Иван Качулев (1905...
Виж още
28 дек 2015

Знанието за музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век)

Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Разработката ще се осъществи в рамките та финансиран от ФНИ проект...
Виж още
28 дек 2015

Музикалният деец Николай Ив. Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането на българската музикална култура

Автор доц. д-р Стефка Венкова от сектор Музика Ползвала 1 г. отпуск по майчинство и 90 дни болнични Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Виж още
28 дек 2015

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още
28 дек 2015

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ
28 дек 2015

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Кратък анализ на степента на...
Виж още
1 2 3 4