Настоящи

24 яну 2018

Комуникативни стратегии на българския игрален филм в първите две десетилетия на XXI-ви век

Автор гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложената тема за планова задача ще очертае и разгледа...
Виж още
27 ное 2017

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ на...
Виж още
26 юни 2017

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в.

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. До този момент проучването...
Виж още
23 дек 2016

Скулптурна декорация на дома в Долна Мизия и Тракия през римската епоха

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В новия индивидуален проект смятам...
Виж още
30 окт 2016

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекснт Кратък анализ на степента на проученост на...
Виж още
30 окт 2016

Tрадиционната музика на българските турци и културните политики в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.

Автор гл. ас. д-р Лумяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Традиционната музика на малцинствените групи е едно от...
Виж още
11 юли 2016

Креативност и иновация в архитектурната форма

Автор проф. д-р арх. Веселина Пеневска от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Анализ на степента на проученост на изследвания обект Почти...
Виж още
21 юни 2016

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Сборниците с музика за лютня от първите...
Виж още
1 юни 2016

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България (дог. № ДФНИ К 02/8)

Автор проф. д-р Бисерка Пенкова от сектор Изобразителни изкуства От 27 Май 2016 до 27 Септември 2018 Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още
1 мар 2016

Рецепция на представления на китайска традиционна опера и японски традиционен театър в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Информация за степента на проученост...
Виж още
28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Работа по колективния проект Корпус на средновековната...
Виж още
28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Корпусът на стенописите от ХІХ...
Виж още
28 дек 2015

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още
1 2 3 4