Настоящи

28 дек 2015

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Замразен от 01 Февруари, 2018 – 01 Февруари, 2021 г. Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Continue Reading
28 дек 2015

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол

01 Декември, 2017 – 01 Декември, 2020 Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст...
Continue Reading
28 дек 2015

Архитектонични принципи на хореографската композиция и хореографската режисура в балетното изкуство

01 Март, 2017 – 01 Март, 2020 Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Актуалност на проекта За хореографи и техните постановки се е писало немалко....
Continue Reading
28 дек 2015

Българската фотография през 70-те и 80-те години на ХХ век. Художествени и организационни проблеми

20 Септевнпи, 2017 – 20 Септември, 2019 Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Continue Reading
28 дек 2015

Съкровището от Луковит. Част II. В рамките на общоакадемичния проект Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизации, взаимодействия и наследство от древността

04 Април, 2015 – 04 Април, 2018 Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН...
Continue Reading
28 дек 2015

Посланията на карикатурата – политиката, изкуството, религията, селото по страниците на в. Българан 1904 – 1909

01 Септември, 2016 – 01 Март, 2018 Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА   Предлаганата разработка е част...
Continue Reading
28 дек 2015

Изкуство и поръчка в България ч. II. Художествени реализации в частни и институционални пространства – изкуство и поръчка в България от средата на 1930-те до края на ІІ световна война

01 Август, 2016 – 01 Август, 2018 Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И...
Continue Reading
28 дек 2015

Музиката в българското училище в края на 19 и началото на 20 в.

12 Август, 2016 – 12 Август, 2019 Автор доц. д-р Росица Драганова Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален...
Continue Reading
10 ное 2015

Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век)

03 Януари, 2017 – 31 Декември, 2018 Автор доц. д-р Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ 1. Степен на проученост Най-ранните...
Continue Reading
10 ное 2015

Съвременната музика в програмите на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ (в периода 1970 – 1994)

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Срок от 25 Май 2017 до 25 Май 2019 г. Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ...
Continue Reading
1 2 3 4