Настоящи

28 дек 2015

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още
28 дек 2015

Стенописите в църквата на Илиенския манастир в София

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Илиенският манастир принадлежи на манастирите...
Виж още
28 дек 2015

Другост и идентичност в българското кино

Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Разработката е в рамките на проекта Посттоталитарното българско кино –...
Виж още
28 дек 2015

Инструментална музика, инструменти и звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на Иван Качулев

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Изкуството през периода на социализма След Райна Кацарова и Елена Стоин, Иван Качулев (1905...
Виж още
28 дек 2015

Знанието за музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век)

Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Разработката ще се осъществи в рамките та финансиран от ФНИ проект...
Виж още
28 дек 2015

Музикалният деец Николай Ив. Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането на българската музикална култура

Автор доц. д-р Стефка Венкова от сектор Музика Ползвала 1 г. отпуск по майчинство и 90 дни болнични Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Виж още
28 дек 2015

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още
28 дек 2015

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Кратък анализ на степента на...
Виж още
28 дек 2015

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Една от задачите на проекта е...
Виж още
28 дек 2015

Архитектонични принципи на хореографската композиция и хореографската режисура в балетното изкуство

Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта За хореографи и техните постановки се е...
Виж още
28 дек 2015

Българската фотография през 70-те и 80-те години на ХХ век. Художествени и организационни проблеми

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ  Настоящото предложение за нов изследователски...
Виж още
28 дек 2015

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство Националният събор на народното творчество в Копривщица е...
Виж още
28 дек 2015

Музиката в българското училище в края на 19 и началото на 20 в.

12 Август, 2016 – 12 Август, 2019 Автор доц. д-р Росица Драганова Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален...
Виж още
10 ное 2015

Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век)

03 Януари, 2017 – 31 Декември, 2018 Автор доц. д-р Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ 1. Степен на проученост Най-ранните...
Виж още
1 2 3 4