Настоящи

28 дек 2015

Знанието за музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век)

Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Разработката ще се осъществи в рамките та финансиран от ФНИ проект...
Виж още
28 дек 2015

Музикалният деец Николай Ив. Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането на българската музикална култура

Автор доц. д-р Стефка Венкова от сектор Музика Ползвала 1 г. отпуск по майчинство и 90 дни болнични Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Виж още
28 дек 2015

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още
28 дек 2015

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Кратък анализ на степента на...
Виж още
28 дек 2015

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Една от задачите на проекта е...
Виж още
28 дек 2015

Архитектонични принципи на хореографската композиция и хореографската режисура в балетното изкуство

Автор проф. д.изк. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта За хореографи и техните постановки се е...
Виж още
28 дек 2015

Българската фотография през 70-те и 80-те години на ХХ век. Художествени и организационни проблеми

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ  Настоящото предложение за нов изследователски...
Виж още
28 дек 2015

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство Националният събор на народното творчество в Копривщица е...
Виж още
28 дек 2015

Изкуство и поръчка в България ч. II. Художествени реализации в частни и институционални пространства – изкуство и поръчка в България от средата на 1930-те до края на ІІ световна война

01 Август, 2016 – 01 Август, 2018 Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И...
Виж още
28 дек 2015

Музиката в българското училище в края на 19 и началото на 20 в.

12 Август, 2016 – 12 Август, 2019 Автор доц. д-р Росица Драганова Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален...
Виж още
10 ное 2015

Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век)

03 Януари, 2017 – 31 Декември, 2018 Автор доц. д-р Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ 1. Степен на проученост Най-ранните...
Виж още
10 ное 2015

Съвременната музика в програмите на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ (в периода 1970 – 1994)

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Създаден през 1970 година и бързо утвърдил...
Виж още
10 ное 2015

Подгумерският манастир Св. Димитър – история, архитектура, живопис

Автгор гл. ас. д-р Майя Захариева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ 1. Анализ на степента на...
Виж още
10 ное 2015

Музиката на арената на българския цирк: историографски и теоретични аспекти

01 Април, 2017 – 01 Април, 2019 Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Циркът заема съществено място...
Виж още
10 ное 2015

Фестивалите за музикално-сценични изкуства в България през втората половина на ХХ век и началото на ХХI век. Концепции, развитие, съпоставимост

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Броят на фестивалите в България нараства всяка година, особено през последните...
Виж още
1 2 3 4