Екранни изкуства

Състав:
д-р Александър Донев
гл. ас. д-р Александър Стайков
доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител
гл. ас. д-р Деян Статулов
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
проф. д.изк. Мая Димитрова
проф. д-р Надежда Маринчевска
доц. д-р Радостина Нейкова
гл. ас. д-р Теодора Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
гл. ас. д-р Гергана Дончева, Институт по балканистика с Център по тракология (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
доц. д-р Димитър Кабаиванов (от 27.10.2017 до 27.10.2021)
д. изк. Петър Кърджилов (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Петър Одаджиев (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
доц. д. изк. Петя Александрова, НБУ (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Росен Спасов, БНФ (от 18.05.2018 до 18.05.2022 г.)

Докторанти:
Анджела Гоцис (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Златина Вълчанова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2022 г.)
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2023 г.)
Тамара Пещерска-Йорданов  (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Янчо Михайлов (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2021 г.)