Екранни изкуства

Състав:
д-р Александър Стайков
доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител
доц. д-р Димитър Кабаиванов
гл. ас. д-р Деян Статулов
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
проф. д.изк. Мая Димитрова
проф. д-р Надежда Маринчевска
доц. д-р Радостина Нейкова
гл. ас. д-р Теодора Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Анна Шойлева-Чомакова (от 29.06.2015 до 29.06.2019)
д-р Александър Донев (от 23.06.2017 до 23.06.2021)
гл. ас. д-р Гергана Дончева, Институт по балканистика с Център по тракология (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Елица Гоцева (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Петър Кърджилов (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Петър Одаджиев (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
доц. д. изк. Петя Александрова, НБУ (от 21.12.2016 до 21.12.2020)

Докторанти:
Янчо Михайлов (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)