Екранни изкуства

Състав:
д-р Александър Донев
гл. ас. д-р Александър Стайков
доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител
гл. ас. д-р Деян Статулов
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
проф. д.изк. Мая Димитрова
проф. д-р Надежда Маринчевска
доц. д-р Радостина Нейкова
гл. ас. д-р Теодора Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
гл. ас. д-р Гергана Дончева, Институт по балканистика с Център по тракология (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
доц. д-р Димитър Кабаиванов (от 27.10.2017 до 27.10.2021)
д. изк. Петър Кърджилов (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Петър Одаджиев (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
доц. д. изк. Петя Александрова, НБУ (от 21.12.2016 до 21.12.2020)
д-р Росен Спасов, БНФ (от 18.05.2018 до 18.05.2022 г.)

Докторанти:
Анджела Гоцис (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Златина Вълчанова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г. Прекъснала поради майчинство за 2 г., от 01.11.2017 до 01.11.2019 г.)
Тамара Пещерска(редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)