Театър

Състав:
проф. д.изк. Ромео Попилиев, ръководител
проф. д.изк. Камелия Николова
проф. д. изк. Николай Йорданов
доц. д-р Йоана Спасова-Дикова
гл.ас. д-р Румяна Николова
гл. ас. д-р Милена Михайлова
ас. Албена Тагарева


Докторанти:
Илко Ганев (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)