Театър

Състав:
проф. д.изк. Ромео Попилиев, ръководител
проф. д.изк. Камелия Николова
проф. д. изк. Николай Йорданов
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
гл. ас. д-р Румяна Николова
гл. ас. д-р Милена Михайлова
ас. Албена Тагарева


Асоциирани членове:
д-р Зорница Каменова, (от 28.09.2018 до 28.09.2022 г.)

Докторанти:
Ани Янева (Теория и история на културата, редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Илко Ганев (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)
Петър Денчев (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)