Театър

Състав:
проф. д.изк. Ромео Попилиев, ръководител
проф. д.изк. Камелия Николова
проф. д. изк. Николай Йорданов
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
гл. ас. д-р Румяна Николова
гл. ас. д-р Милена Михайлова
ас. Албена Тагарева


Асоциирани членове:
д-р Зорница Каменова, (от 28.09.2018 до 28.09.2022 г.)

Докторанти:
Ани Янева (Теория и история на културата, редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Биляна Петрова (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Илко Ганев (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)
Петър Денчев (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)