Средновековно и възрожденско изкуство

Състав:
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. изк. Елена Попова
проф. д-р Бисерка Пенкова
проф. д-р Елена Генова
доц. д-р Александър Куюмджиев
проф. д-р Елисавета Мусакова
доц. д-р Емануел Мутафов
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Ралица Русева
гл.ас. д-р Маргарита Куюмджиева, ръководител
гл.ас. д-р Майя Захариева
гл.ас. д-р Станислав Станев
гл.ас. д-р Христо Андреев
гл.ас. д-р Цвета Кунева
ас. Мария Колушева

Докторанти:
Веселина Йончева (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Дарина Бойкина (редовно обучение, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г.)