Средновековно и възрожденско изкуство

Състав:
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. изк. Елена Попова
проф. д-р Бисерка Пенкова
проф. д-р Елисавета Мусакова
проф. д-р Емануел Мутафов
доц. д-р Александър Куюмджиев
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Маргарита Куюмджиева, и.д. ръководител
гл.ас. д-р Майя Захариева
гл. ас. Мария Колушева
гл.ас. д-р Станислав Станев
гл.ас. д-р Цвета Кунева
ас. Дарина Бойкина

Докторанти:
Веселина Йончева (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Наталия Владинова (редонто обучение, от 01.10.2019 до 01.10.2022 г.)
Наталия Грънчарова (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Тереза Бачева (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)