Средновековно и възрожденско изкуство

Състав:
чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. изк. Елена Попова
проф. д-р Бисерка Пенкова
доц. д-р Александър Куюмджиев
проф. д-р Елисавета Мусакова
доц. д-р Емануел Мутафов
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Маргарита Куюмджиева, и.д. ръководител
гл.ас. д-р Майя Захариева
гл. ас. Мария Колушева
гл.ас. д-р Станислав Станев
гл.ас. д-р Цвета Кунева

Докторанти:
Веселина Йончева (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Дарина Бойкина (редовно обучение, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г.)
Наталия Грънчарова (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Нона Петкова (самостоятелна подготовка, от 22.06.2018 до 22.06.2021 г.)