Ново българско изкуство

Състав:
проф. д-р арх. Веселина Пеневска
проф. д-р Ирина Генова
гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова
гл. ас. д-р Катерина Гаджева
гл.ас. д-р Мария Митева, ръководител
проф. д-р Милена Георгиева
доц. д-р арх. Стела Ташева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Виолета Василчина (от 25.11.2016 до 25.11.2020 г.)
доц. д-р арх. Елена Иванова (от 15.09.2017 до 15.09.2021 г.)

Ани Янева (Теория на изкуствата, редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
арх. Веселина Мирева (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)
Наташа Ноева (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
арх. Нона Цекова (редовно обучение, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г.)