Етномузикология

Състав:
доц. д. н. Венцислав Димов, ръководител
проф. д-р Горица Найденова
гл. ас. д-р Галина Денкова
гл. ас. д-р Румяна Маргаритова

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Гергана Текат (от 18.09.2015 до 18.09.2019)
проф. Дона Ан Бюканън (от 23.06.2017 до 23.06.2021)
гл. ас. Любен Ботушаров (от 24.04.2015 до 24.04.2019)
проф. д. изк. Розмари Стателова (от 24.04.2015 до 24.04.2019)

Докторанти: