Етномузикология

Състав:
доц. д-р Венцислав Димов, ръководител
проф. д-р Горица Найденова
гл. ас. д-р Галина Денкова
гл. ас. д-р Румяна Маргаритова

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Гергана Текат (от 18.09.2015 до 18.09.2019)
гл. ас. Любен Ботушаров (от 24.04.2015 до 24.04.2019)
проф. д. изк. Розмари Стателова (от 24.04.2015 до 24.04.2019)

Докторанти: