Проекти с удължени срокове

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

От 01 Февруари 2016 до 01 Февруари 2017 Замразен от 27.05.2016 до 27.05.2018 (НС, п. 5/2.05.2016) Срок 27.05.2020 г. Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева...
Виж още