Проекти с удължени срокове

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Удължен с 10 м. НС, п. 4/19.04.2019 г. до 29.05.2022 г. Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Удължен с 10 м. НС, п. 4/19.04.2019 г. до 21.09.2020 г. Към проблемнотематичен модул Българското...
Виж още