Проекти с удължени срокове

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Срок ат 01 Февруари 2016 до 01 Февруари 2017 Замразен от 27.05.2016 до 27.05.2018 (НС, п. 5/2.05.2016) Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор...
Continue Reading

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Замразен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Continue Reading

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Замразен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Continue Reading

Българското анимационно кино след началото на 90-те години на ХХ век

16 Септември 2013 – 16 Юни 2017 (удължен с 9 месеца) Автор проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Ще...
Continue Reading

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Замразен от 26 Юли, 2015 – 31 Март, 2017 Срок 26.07.2018 г. Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство...
Continue Reading
1 2