Проекти с удължени срокове

Българският музикален съюз в контекста на културните процеси от първата половина на ХХ век – идеи и реализации

Автор доц. д-р Стефка Венкова-Мошева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Работата по проекта е спряна до 30.04.2022...
Виж още

Произведения на светогорски зографи в България 1750 – 1850 г.

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското художествено наследство в европейски и световен контекст   Обхват – Само зографи известни...
Виж още

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Една от задачите на проекта е...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Династията на Бранковичите и значението...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства   Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ...
Виж още

Архитектурното наследство на XX век. Глобални и регионални практики на дигитализация

Автор доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   Информация на степента на проученост на изследвания обект....
Виж още

Литургично планиране на баптистериите по българските земи до края на VІ век. Част ІІ

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Авторът е в неплатен отпуск. Индивидуален планов проект към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още
1 2