Проекти с удължени срокове

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Срок ат 01 Февруари 2016 до 01 Февруари 2017 Замразен от 27.05.2016 до 27.05.2018 (НС, п. 5/2.05.2016) Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор...
Continue Reading

Знанието за музика: исторически рефлексии и философски перспективи от Античността до Ново време (до 1600 година)

18 Август, 2014 – 18 Август, 2017 Автор проф. д.изк. Кристина Япова от сектор Музика За разлика от посоченото изследване, плановият проект си поставя напълно...
Continue Reading

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Замразен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Continue Reading

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Замразен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В...
Continue Reading

Българското анимационно кино след началото на 90-те години на ХХ век

16 Септември 2013 – 16 Юни 2017 (удължен с 9 месеца) Автор проф. д-р Надежда Михайлова (Маринчевска) от сектор Екранни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Ще...
Continue Reading

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Замразен от 26 Юли, 2015 – 31 Март, 2017 Срок 26.07.2018 г. Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство...
Continue Reading

Старозагорската опера и развитието й през последния четвърт век (1991-2015). Ръководство, репертоар, състави

04 Май, 2015 – 04 Май, 2017 Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Предлаганата тема за...
Continue Reading
1 2