Проекти с удължени срокове

Новите мултимедийни представления – кино и интерактивни технологии, рецепции

04 Май, 2015 – 04 Май, 2017 Автор гл. ас. д-р Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Настоящето изследване има за...
Continue Reading

Символични и догматични изображения на Иисус Христос и христологичен цикъл. Традиции и нововъведения през ХІХ век

Удължен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор проф. д-р Елена Генова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Continue Reading
1 2