Музикален театър

Състав:
проф. д.изк. Анелия Янева, ръководител
доц. д-р Миглена Ценова-Нушева
гл. ас. д-р Емилия Жунич

Асоциирани членове с мандат 4 години:
проф. д.изк. Клер Леви (от 29.06.2015 до 29.06.2019)
проф. д-р Румяна Каракостова (от 16.09.2016 до 16.09.2020)

Докторанти:
Илиана Петрова Саласар (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)
Мария Габарова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Росен Николов (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)