Музикална култура и информация

Състав:
проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева
доц. д-р Росица Драганова, ръководител
доц. д-р Явор Генов
гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова
гл. ас. д-р Михаил Луканов
гл. ас. д-р Полина Антонова


Асоциирани членове:
доц. д-р Иванка Влаева (от 25.11.2016 до 25.11.2020 г.)
доц. д-р Любомир Кавалджиев (от 25.11.2016 до 25.11.2020 г.)
проф. д. н. Марияна Булева (от 25.11.2016 до 25.11.2020 г.)

Докторанти:
Ива Георгиева (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)