Музикална съвременност

Състав:
проф. д.изк. Милена Божикова, ръководител
проф. д-р Ангелина Петрова
проф. д.изк. Кристина Япова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Ценка Йорданова (от 16.09.2016 до 16.09.2020)

Докторанти: