Музикална съвременност

Състав:
проф. д-р Ангелина Петрова
проф. д.изк. Кристина Япова, ръководител
проф. д.изк. Милена Божикова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р Ценка Йорданова (от 16.09.2016 до 16.09.2020)

Докторанти:
Александр Морозов (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Ангел Симитчиев (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Гергана Костадинова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)