Музикална съвременност

Състав:
проф. д.изк. Милена Божикова, ръководител
проф. д-р Ангелина Петрова
проф. д.изк. Кристина Япова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Кириакос Димитриу (от 28.06.2013 до 28.06.2017)
доц. д-р Ценка Йорданова (от 16.09.2016 до 16.09.2020)

Докторанти:
Иван Янакиев (редовно обучение, от 01.07.2014 до 01.07.2017)