История на колекциите

Институтът за изкуствознание притежава богат фото (100 000 кадъра), текстов (250 000 страници), аудио (3400 ленти и 3800 плочи) и видео (800 филма и 200 видеокасети) архиви, съдържащи уникални данни, а библиотечният фонд наброява близо 45 000 тома, между които и редки издания от края на 19 век.