Допълнителни специализирани
курсове за докторанти

ИНФОРМАЦИЯ
за одобрените от АС на ЦО при БАН
допълнителни специализирани курсове за докторанти

 
8.6. Институт за изследване на изкуствата
 
Тема 8.6.1. Визуална и филмова култура на Изтока (Южна, Източна и Югоизточна Азия),
лектор доц. д-р Андроника Мартонова

 
Тема 8.6.2. Европеизация на църковната живопис в българските земи от втората половина на ХVІІІ и ХІХ век, лектор проф. д-р Елена Генова
 
Тема 8.6.3. Църковни утвари и приложни изкуства. Средновековие и Възраждане,
лектор проф. д-р Елена Генова

 
Тема 8.6.4. Българско игрално кино в едно столетие, лектор проф. д-р Ингеборг Братоева
 
Тема 8.6.5. Съвременно балканско кино – национални специфики и точки на пресичане,
лектор проф. д-р Ингеборг Братоева

 
Тема 8.6.6. Театърът в Европа в постмодерната епоха, лектор проф. д. изк. Камелия Николова
 
Тема 8.6.7. История на идеите за музиката, лектор проф. д. изк. Кристина Япова
 
Тема 8.6.8. Музиката на ХХ-ХХІ век: идеи, самосъзнание, тенденции, практика. Американски, европейски, азиатски автори, лектор проф. д. изк. Милена Божикова
 
Тема 8.6.9. Анимационното кино и филмовите хибриди, лектор проф. д-р Надежда Михайлова
 
Тема 8.6.10. Музикална култура, естетика и образование идеи, подходи, съвременност,
лектор доц. д-р  Росица Драганова

 
 
Допълнителна
Тема 8.2.8. Палеография и кодикология на български ръкописи Х–ХVІІ век,
лектор проф. д-р Елисавета Мусакова